شـرکت سـامـان تـهویه

مینی چیلر فن کویل داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

دسته:فن کویل

فن کویل کاستی یک طرفه طرح قدیم 300 400 600

فن کویل کاستی یک طرفه طرح قدیم 300 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 300 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 9000 فضای پوشش دهنده ( m ) 22.5 ابعاد بدنه طول ( mm ) 850  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 400  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 235  ابعاد پنل […]

بیشتر بخوانید

فن کویل سقفی توکار 600 800

فن کویل سقفی توکار 600 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 600 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 18000  فضای پوشش دهنده ( m ) 45  ابعاد بدنه طول ( mm ) 1140  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 490  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240  ابعاد پنل طول ( […]

بیشتر بخوانید

فن کویل سقفی توکار 400 500

فن کویل سقفی توکار 400 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 400 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 12000  فضای پوشش دهنده ( m ) 30  ابعاد بدنه طول ( mm ) 927 ابعاد بدنه عرض ( mm ) 490  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240  ابعاد پنل طول ( […]

بیشتر بخوانید

فن کویل سقفی توکار  200 300

فن کویل سقفی توکار  200 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 200 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 6000  فضای پوشش دهنده ( m ) 15  ابعاد بدنه طول ( mm ) 770 ابعاد بدنه عرض ( mm ) 490  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 240  ابعاد پنل طول ( […]

بیشتر بخوانید

فن کویل کاستی چهار طرفه 1200 1500

  فن کویل کاستی چهار طرفه 1200 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 1200 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 36000 فضای پوشش دهنده ( m ) 90 ابعاد بدنه طول ( mm ) 840  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 300  ابعاد پنل طول […]

بیشتر بخوانید

فن کویل کاستی چهار طرفه 850 950

فن کویل کاستی چهار طرفه 850 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 850 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 25500 فضای پوشش دهنده ( m ) 64 ابعاد بدنه طول ( mm ) 840  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 300  ابعاد پنل طول […]

بیشتر بخوانید

فن کویل کاستی چهار طرفه 600 750

فن کویل کاستی چهار طرفه 600 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 600 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 18000 فضای پوشش دهنده ( m ) 45 ابعاد بدنه طول ( mm )  840 ابعاد بدنه عرض ( mm ) 840  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 230  ابعاد پنل طول […]

بیشتر بخوانید

فن کویل کاستی کامپکت 60×60 ظرفیت 300 400 500

فن کویل کاستی کامپکت 60×60 ظرفیت 300 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 300 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 9000  فضای پوشش دهنده ( m ) 22.5  ابعاد بدنه طول ( mm ) 575  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 575  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 260  ابعاد پنل […]

بیشتر بخوانید

فن کویل کاستی یک طرفه طرح جدید 300 400 600

فن کویل کاستی یک طرفه طرح جدید 300 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 300 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 9000 فضای پوشش دهنده ( m ) 22.5 ابعاد بدنه طول ( mm )  1054 ابعاد بدنه عرض ( mm ) 425  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm ) 169  ابعاد […]

بیشتر بخوانید

فن کویل دیواری 600

فن کویل دیواری 600 ظرفیت – سی اف ام ( Cfm ) 600 ظرفیت – بی تی یو ( Btu ) 18000 فضای پوشش دهنده ( m ) 45 ابعاد بدنه طول ( mm ) 915  ابعاد بدنه عرض ( mm ) 290  ابعاد بدنه ارتفاع ( mm )  210 ابعاد پنل طول ( mm […]

بیشتر بخوانید