شـرکت سـامـان تـهویه

مینی چیلر فن کویل داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

ماژولار هواخنک

مینی چیلر ماژولار هوا خنک

 

مینی چیلر ها بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :

مینی چیلر هوا خنک ، مینی چیلر آب خنک و مینی چیلر جذبی . مصرف انرژی مینی چیلر های هوا خنک و آب خنک برق و مینی چیلر جذبی گاز می باشد . به مینی چیلر هوا خنک و آب خنک تراکمی نیز گفته می شود .

مینی چیلر هوا خنک به دستگاهی گفته می شود که گرمای تولید شده کندانسور ، به وسیله هوا خنک و دفع شود . سیستمی مشابه با چیلر هوا خنک دارد . ولی در تناژ کمتر .

روش کار هر مینی چیلر مانند چیلر است . مینی چیلر مانند چیلر وظیفه دارد تا دمای آب را تا دمای مورد نیاز کاهش داده و با این کار به خنک شدن محیط کمک کند . تفاوت اصلی مینی چیلر ها با چیلر ها در تناژ و استقلال آنها می باشد .

مینی چیلر ها قابلیت استقلال را به هر واحد می دهد ( در تفاوت با چیلر ها که خاصیت مرکزی دارند ) . این استقلال به هر واحد مسکونی ، تجاری ، اداری و … کمک می کند تا میزان انرژی مورد نیاز را بتواند هر فرد یا واحد بصورت شخصی کنترل کند .

این عمل سبب می شود تا در زمان هایی که نیاز به مینی چیلر نیست ، خاموش شود و در نهایت باعث صرفه جویی انرژی شود .

 

مینی چیلر های ماژولار هوا خنک در مقایسه با مینی چیلر های معمولی دارای دو مدار مجزا از یکدیگر می باشند . در صورت توقف هر یک از مداره ها سیستم به بدون توقف به کار خود ادامه می دهد تا قسمتی که دچار عیب شده ، رفع عیب گردد .

 

 

 


 

مینی چیلر ماژولار هوا خنک

 

⇐ مینی چیلر ماژولار هوا خنک مورب زن یک پارچه
⇐ مینی چیلر ماژولار هوا خنک روبرو زن سه پارچه