شـرکت سـامـان تـهویه

مینی چیلر فن کویل داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

واژه نامه فارسی انگلیسی تهویه ساختمان

واژه نامه فارسی انگلیسی تهویه ساختمان

 

فن کویل fan coil
مینی چیلر mini chiller
مینی چیلر هوا خنک air cooled mini chiller
مینی چیلر آب خنک water cooled mini chiller
چیلر هوا خنک air cooled chiller
چیلر آب خنک water cooled chiller
چیلر توربوکر turbocor chiller
اسپلیت split
داکت اسپلیت split duct
وی آر اف VRF
لوله pipe
پکیج package
یونیت داخلی indoor unit
یونیت بیرونی outdoor unit
برج خنک کننده cooling tower
پکیج پشت بامی rooftop package
آب خنک کننده cooling water
آب سرد کننده chilled water
آب گرمکن water heater
آتریم atrium
آسایش comfort
آشکار ساز مبرد refregerant detector
آلاینده هوا air polluants
آویز hanger
اتصال joint
اتصال زمین earthing
اتصال فیتینگ فشاری compression fittingor flared joint
اتصال کوتاه short circuit
اتصال لحیمی موئینگی capillary soldering
آشغال/تصرف/کاربری occupancy
اندازه size
اواپراتور evaporator
بازگردانی هوا air recirculation
بخاری اتاقی با دودکش vented room heater
بخاری اتاقی بدون دودکش unvented room heater
پره شعاعی radial blade
پشم سنگ mineral wool
پلنوم plenum
تبخیر کننده/اواپراتور evaporator
تخلیه هوا air exhausting
تصفیه هوا air cleaning
تعویض هوا/تهویه ventilation
تکیه گاه/بست support
تنظیم کننده مکش draft regulator
تنظیم مجدد خودکار automatic reset
تنظیم مجدد دستی manually reset
تهویه-تعویض هوا/تهویه ventilation
تهویه مکانیکی mechanical ventilation
تهویه مطبوع air conditioning
تهویه طبیعی  nutural ventilation
جابجایی مثبت (پمپ) positive displacement
چگالنده/کندانسور condenser
حائل spacer
حداکثر فشار کار مجاز allowable maximum working pressure
حد پایین قابلیت اشتعال low flammability limit
حد مجاز مبرد در محیط کار threshold limit value-time weighted average
حس گر sensor
حلقه انبساط expansion loop
خم انبساط expansion bend
در دسترس readily accessible
درز طولی seam
درز عرضی joint
دریافت کننده مایع liquid receiver
دستگاه با سوخت جامد ، مایع ، گاز یا برق appliance
دستگاه با دمای پایین low heat appliance
دستگاه با دودکش vented appliance
دستگاه با محفظه احتراق بسته برای سوخت جامد closed combustion solid fuel burning appliance
دستگاه بدون دودکش unvented appliance
دستگاه تهویه مطبوع اتاقی room air conditioner
دستگاه گرمازای برقی electric heating appliance
دستگاه گرم کننده و خنک کننده ویژه specific appliance
دستگاه های پخت و پز تجاری commericial cooking appliance
دستگاه های یک پارچه self – contained equipment
دمای کار طراحی design working temperature
دمپر damper
دمپر آتش fire damper
دمپر دود smoke damper
دمپر کوران برگشت backdraft damper
دوخم offset
دودکش القایی induced draft venting
دودکش با دمای پایین low-heat chimney
دودکش پیش ساخته vent
دودکش رانشی forced-draft venting
دودکش قائم chimney
دهانه بازشو خارجی outdoor opening
دیاگرام جریان flow diagram
دیگ boiler
دیگ خودکار automatic boiler
رده schedule
روز – درجه سرمایی degree day cooling
روز – درجه گرمایی degree day heating
ساختمان با درز های معمولی qrdinary construction
ساختمان با درز های هوا بند tight construction
سطح هود hood face area
سیستم با احتمال بالا high probability system
سیستم با احتمال پایین low probability system
سیستم بسته closed system
سیستم بسته ولی مربوط به هوای آزاد vented closed system
سیستم پاششی باز open-spray system
سیستم پاششی باز غیر مستقیم دو مرحله ای double-indirect open spray system
سیستم تبرید غیر مستقیم indirect refrigerant system
سیستم تبرید مستقیم direct refrigerant system
سیستم توزیع هوا air distribution system
سیستم غیر مستقیم بسته indirect closed system
سیستم غیر مستقیم بسته ولی مربوط به هوا indirect vented closed system
سیستم غیر مستقیم پاششی باز indirect open spray system
شمعک pilot
شمعک دائمی continuous pilot
شمعک قطع شونده interrupted pilot
شمعک متناوب intermittent pilot
شومینه ساختمانی masonary fireplace
شومینه ساخته شده در کارخانه factory built fireplace
شیر اطمینان بخار safty valve
شیر اطمینان فشار pressure relief valve
شیر درجا چرخ non-rising stem valve
شیر قطع خودکار گاز automatic gas shutoff valve
شیر قطع سریع quick closing valve
شیر قطع کامل stop valve
شیر کشویی gate valve
شیر کف فلزی globe valve
شیر یکطرفه check valve
ضربه قوچ water hammer
ضریب انتشار شعله flame spread rating
ضریب گسترش دود smoke developed
طرف فشار بالا high-side pressure
طرف فشار پایین low-side pressure
عمل تخلیه مبرد refrigerant pumpout function
غلاف تهویه شونده ventlation thimble
فاصله مجاز clearance
فاصله هوایی air space
فشار طراحی مخزن disign pressure of the tank
فشار کار طراحی design working pressure
فضا با حجم ناکافی confined space
فضا با حجم کافی un confined space
فضا با خطر hazardous location
فضای به طور غیر عادی درزبند unusually tight construction
فضای کاملا بسته confined space
فولاد زنگ ناپذیر stainless steel
فیتینگ فشاری compression fitting
فیلتر روغن grease filter
فیوز fusible link
قابل دسترسی accessible
قطعات محافظ protective assembly
قطعه انبساط expansion joint
کاربری eccupancy
کانال duct
کانال قائم riser duct
کانوپی canopy
کف کاذب / خمیده رو crawl space
کلاهک تعادل draft hood
کمپرسور ضربه ای positive displacement compressor
کمپرسور غیر پیستونی ضربه ای nonpositive displacement compressor
کنترل اطمینان خودکار قطع گاز safety shutoff decive
کنترل اطمینان شمعک flame safeguard
کنترل اطمینان وجود حداقل اکسیژن oxygen depletion safety shutoff system
کنترل اطمینان وجود شعله flame safeguard
کنترل تدریجی modulatinf control
کنترل حد دمای بالا high limit
کندانسور condenser
کوره بسته enclosed furnace
کوره هوای گرم furnace
کولر آبی evaporative cooler
گازبند gastight
لحیم کاری سخت brazing
لحیم کاری نرم soldering
لرزه گیر لوله ای flexible connection
لوله رابط دودکش breaching connector
لوله – محوری tube-axial
مبرد احیا شده reclaimed refrigerant
مبرد بازیافتی recovered refrigerant
مبرد تصفیه شده recycled refrigerant
مخزن با فشار جو atmospheric tank
مخزن تحت فشار pressure vessel
مخزن تغذیه supply tank
مخزن تغذیه ثقلی gravity tank
مخزن ذخیره storage tank
مخزن روزانه auxilary tank
مرتبط intrelock
مشعل burner
معبر قائم دود fluue
مکش draft
مکش القایی induced draft
مکش طبیعی natural draft
منطقه آتش fire compartment
مواد سوختنی combusitble marerials
مواد نسوختنی noncombustible marerials
موتور خانه machinery room
مورد تایید approved
مهار anchor
نفوذ هوا به داخل infiltration
واحد تقطیر condensing unit
وزش convection
وسیله حذف ضربه قوچ water hammer arrestor
وسیله قطع خودکار گاز automatic gas shutoff device
هوا air
هوای احتراق combustion air
هوای بازگردانی شده recirculated air
هوای برگشت return air
هوای بیرون outdoor air
هوای تخلیه exhaust air
هوای دریافتی از بیرون makeup air
هوای رفت supply air
هوای مطبوع ventilation air
هود hood

منابع : مقررات ملی ساختمان ایران/ تاسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع

 

 


محصولات تهویه STACOOLBASE

چـــیـــلـــر
فن کویل
مینی چـیـلـر
داکت اسپلیت
پکیج پشت بامی
اسپلیت مرکزی VRF