شـرکت سـامـان تـهویه

مینی چیلر فن کویل داکت اسپلیت وی آر اف

جهت تماس کلیک کنید
02122362104

تبدیل واحد ها

تبدیل واحد ها   واحدهای طول 3ft = 1yd mi ft in km m cm 1long = 10^-10m 6-^10*6.3 2-^10*3.2 0.3937 5-^10 0.01 1 یک مایل خشکی = 1609.3m 4-^10*6.2 3.28 39.3 3-^10 1 100 1ft = 30.48cm 0.6213 3281 4^10*3.6 1 1000 100000 یک سال نوری 12^10*9.4 6-^10*1.6 2-^10*8.3 1 5-^10*2.64 2-^10*2.5 2.54 یک […]

بیشتر بخوانید